Statistika

28

İxtisas sayı

7

Baza modullarının sayı

177

Peşə üzrə video sayı

49

Müəllim sayı