Video dərslərinin nümayişi

Çevrənin tənliyi
Riyaziyyat

Riyaziyyat. 9-cu sinif. Günay Hüseynzadə. 6 saylı məktəb-lisey və 193…

Ədədin kub kökü
Riyaziyyat

Riyaziyyat. 9-cu sinif. Günay Hüseynzadə. 6 saylı məktəb-lisey və 193…

Kəsən və toxunanların əmələ gətirdiyi bucaq
Riyaziyyat

Riyaziyyat. 9-cu sinif. Günay Hüseynzadə. 6 saylı məktəb-lisey və 193…

Çoxbucaqlılar
Riyaziyyat

Riyaziyyat. 9-cu sinif. Günay Hüseynzadə. 6 saylı məktəb-lisey və 193…

Çar Rusiyası Azərbaycanın içərilərinə doğru irəliləyir
Tarix

Tarix. 8-ci sinif. Hamlet Əliyev. Bakı Modern məktəbinin Tarix müəllimi.

Rusiya Şimali Azərbaycanda müstəmləkə rejimi yaradır
Tarix

Tarix. 8-ci sinif. Hamlet Əliyev. Bakı Modern məktəbinin Tarix müəllimi.